messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview147

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง ผลการคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26
บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2566 - 2569) จังหวัดร้อยเอ็ด grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O15)
ประกาศต่าง ๆ กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถกะบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview76

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ (O16)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview75
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม