messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและปรพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
รายงานผลการควบคุมภายใน งวดเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1