messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O32)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 115
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
แผนปฏิบัติการทุจริต 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1