องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
insert_drive_file แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1)
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ.2566 - 2569) จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง ผลการคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ RE อบต. ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) จดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) (ภาษีป้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file กฎบัตรตรวจสอบภายใน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนการตรวจสอบประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศการใช้บังคับแผนตรวจสอบภายในประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file แผนระยะยาว 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4