องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th หรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีโคตร ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการ เบอร์โทรศัพท์ 043-501529 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ผลการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ ตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง ผลการคัดเลือกการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตรเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (สัมภาษณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้องประชาชน หรือผู้ที่มาติดต่อราชการทุกช่องทางกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบประเมินตามแบบฟอร์ม ของ ปปช. ตามลิงค์ด้านล่างนี้ หรือจะสแกน QR CODE ก็ได้ โดยเริ่มทำการตอบแบบสอบถามได้ระหว่างวันที่ 1มีนาคม -30 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564และครั้งที่ 46/2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2