องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder จดหมายข่าว
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
photo ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เรื่องภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งให้บริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2