องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder จดหมายข่าว
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
photo ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เรื่องภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งให้บริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวก แก่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
photo ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อ ครัวเรือนผู้ติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10 หลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo ลงพื้นที่ทำหลุม ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) จำนวน 2 ชุด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จำนวน 27 ราย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายแล้วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มาได้สะดวกขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo อบต.ศรีโคตร ลงพื้นที่ทำการสกัด ถนน คสล.เพื่อวางท่อพีวีซีรอบข้างถนน และทำหลุม ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อรองรับน้ำเสียในบริเวณสามแยกสระเกษรัตนาราม บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) จำนวน 19 ราย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคภายในตำบลศรีโคตร และขอเชิญชวนเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงโคขุน กระบือขุน โคนมตัวผู้ขุน โครงการประกันราคา โดยมีผู้ให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่บริษัท เอพีเอ็ม อะไกร จำกัด จังหวัดราชบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณประปา บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2