องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O20)
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถกะบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) แบบรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเชล) ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านอีโคตร หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านค้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินที่ชำรุดเสียหาย บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 - บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file เอกสารเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 - บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file เอกสารเสนอราคา โครงการจ้างขุดลอกลำเสียวน้อย บ้านดงเมือกจอก หมู่ที่ 6,8 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร่างขุดลอกเลิงบ่อหลุบ บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file เอกสารเสนอราคา โครงการจ้างขุดลอกเลิงหวาย บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2