องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O24)
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file การพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมในการทำงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลศรีโคตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1