องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานกิจการสภา
insert_drive_file ระเบียบสภาฯ อบต.ศรีโคตร ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1