องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O22)
insert_drive_file แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ขั้นตอนและกระบวนการ การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและการประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1