องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle วิสัยทัศน์ อบต.ศรีโคตร
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
"สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"