องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (กอ.รมน.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร (9 ภาพ) [1 ธันวาคม 2565]
ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ภายใต้โครงการ เราทำความดีด้วยหัวใจ (27 ภาพ) [30 พฤศจิกายน 2565]
ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หน้าบ้านนางสง่า ปิ้งสุด หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร ขณะนี้ระบบประปาใช้การได้ปกติแล้ว (18 ภาพ) [21 พฤศจิกายน 2565]
ออกตรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายในตำบลศรีโคตร (11 ภาพ) [16 พฤศจิกายน 2565]
ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการจ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๓ (6 ภาพ) [16 พฤศจิกายน 2565]
ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการจ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๔ (6 ภาพ) [16 พฤศจิกายน 2565]
ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (6 ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2565]
ดำเนินการแนะนำการทำถังขยะเปียก และสาธิตการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (8 ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2565]
ดำเนินการแนะนำการทำถังขยะเปียก และสาธิตการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (9 ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2565]
ดำเนินการแนะนำการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (10 ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 137 รายการ)