องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในสังกัด อปท. และสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร (6 ภาพ) [16 มีนาคม 2566]
จัดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่สมาชิก อปพร. ประจำปี 2566 (13 ภาพ) [14 มีนาคม 2566]
ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดโนนสะอาดบ้านสำโรง ม.๗ (4 ภาพ) [13 มีนาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร(สปสช.) ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร (18 ภาพ) [13 มีนาคม 2566]
ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดป่าบ้านดงเมืองจอก หมู่ ๖ (5 ภาพ) [11 มีนาคม 2566]
จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของผู้สูงอายุ (33 ภาพ) [9 มีนาคม 2566]
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (10 ภาพ) [7 มีนาคม 2566]
เข้าร่วมงานบุญผะเหวด และร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ณ วัดสระเกษรัตนาราม บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (7 ภาพ) [26 กุมภาพันธ์ 2566]
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันศิลปินแห่งชาติของไทยซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ (27 ภาพ) [24 กุมภาพันธ์ 2566]
ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดอัมรินทร์บ้านดอนแคน ม.๕ (8 ภาพ) [23 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 - 10 (ทั้งหมด 178 รายการ)