องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร [28 กุมภาพันธ์ 2567]
ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร(สปสช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด [28 กุมภาพันธ์ 2567]
ภาพกิจกรรมการประชุมร่วม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น ในการหารือจัดตั้งและขับเคลื่อนธนาคารขยะ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 [27 กุมภาพันธ์ 2567]
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตำบลศรีโคตร (ก.ต.) ณ ศูนย์ประสานงานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีโคตร [22 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดที่อยู่อาศัย [20 กุมภาพันธ์ 2567]
ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ราย คือ นายเทียร โบราณประสิทธิ์ บ้านเลขที่ 28 บ้านค้อ หมู่ที่ 2 เป็นเงินจำนวน 4,800 บาท ณ .ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร จึงเรียนมาเพื่อทราบ [2 กุมภาพันธ์ 2567]
ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ [25 ธันวาคม 2566]
ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดงานโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร [25 ธันวาคม 2566]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ บริเวณวัดป่าบ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีโคตร [14 ธันวาคม 2566]
ประชุมการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 [13 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 - 10 (ทั้งหมด 238 รายการ)