องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณีอินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับ นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ให้การต้อนรับ คณะสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมถวายสังฆทานพระราชทานให้แก่ประชาชน/ โคก หนอง นา โมเดลร (29 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณีอินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ร่วมกับ นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ให้การต้อนรับ คณะสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรมถวายสังฆทานพระราชทานให้แก่ประชาชน/ โคก หนอง นา โมเดล/ กิจกรรมต้านยาเสพติด โดยมี พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.ศอญ.จอส.พระราชทานและกำกับดูแลงานโครงการ(เพิ่มเติม)/ พ.ต.อ.หญิง ดารารัตน์ หงส์ทอง พยาบาล (สบ5) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ/นางจริยา นวลทิม เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ /นางสาวมีนา ยอมิน ประจำกลุ่มงานสนับสนุนงาน HQ /พ.อ.อ.เกรียงไกร หวังคุ้มกลาง เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานสนับสนุนงาน HQ/ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๖ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6/ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒7/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (ทหาร) /ปลัดถังหวัดร้อยเอ็ด /หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด/ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด /พัฒนาการถึงหวัดร้อยเอ็ด / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด /วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด /ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด/ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด /เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด /ศึกษาริการจังหวัดร้อยเอ็ด/ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อย เอ็ด /ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณีนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน /สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด/ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด /นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร /ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร/ กำนันตำบลศรีโคตร /ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ของตำบลศรีโคตร /พ.ต.อ.ไกร สอนสี จิตอาสา 9๐๔ รหัส ๔ก-๑๒๓ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรร้อยเอ็ด/ พ.อ.ภูวเดช อุทัยพรมม จิตอาสา 90๔ รหัส 2-๒ก0๒๓ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๗ /ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์ สาขาพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องให้ / ดร.สิริภัค ฤทธิ์น้ำคำ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้/ รักษาการเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน /โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน/ ผช.สัสดีอำเภอจตุรพักตรพิมาน / ปลัดอำเภอ /เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีโคตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดสถานที่ ในพิธีถวายสังฆทานพระราชทาน และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin