องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ (10 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เป็นประธาน การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการหารือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมในการให้บริการประชาชน พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้โพส : admin