messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในสังกัด อปท. และสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร (6 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มอบหมายให้ นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร นางกาญจนา ศรีเวียง นักสันทนาการ นางสาวตติยากร มาหาร นักวิชาการศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในสังกัด อปท. และสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
ผู้โพส : admin