องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการจ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๓ (6 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่าง ผู้ควบคุมงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการจ้างงานซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๓ สถานที่ก่อสร้าง เริ่มต้นจากป้ายทางเข้าบ้านเหล่าล้อ - ถึงศาลากลางบ้าน บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๕ ตารางเมตร งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผู้โพส : admin