องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมงานบุญผะเหวด และร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ณ วัดสระเกษรัตนาราม บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (7 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ศรีโคตร เข้าร่วมงานบุญผะเหวด และร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน พร้อมถวายต้นดอกเงิน เป็นจำนวน ๒,๙๒๙ บาท เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ณ วัดสระเกษรัตนาราม บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin