องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการแนะนำการทำถังขยะเปียก และสาธิตการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (8 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามคำสั่ง อบต.ศรีโคตร ที่ ๔๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา พรพล และนางสาวสุกัญญา คงสุดี ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๗ พร้อมด้วย สมาชิก อบต.ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแนะนำการทำถังขยะเปียก และสาธิตการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin