องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นเยี่ยมและให้กำลังคนพิการ หมู่ที่ ๖,๗ และ ๘ ตำบลศรีโคตร พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๕ ราย ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตรได้ประสานงานในการขอขึ้นทะเบียนก่อนจะดำเนินการ (13 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรี พร้อมด้วย นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา รองนายก อบต.ศรีโคตร /นายบุรินทร์ ดวงวิไล หัวหน้าสำนักปลัด /นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางกัลยาณี จูศรี ช่วยประชาสัมพันธ์ ลงพื้นเยี่ยมและให้กำลังคนพิการ หมู่ที่ ๖,๗ และ ๘ ตำบลศรีโคตร พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน ๕ ราย ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตรได้ประสานงานในการขอขึ้นทะเบียนก่อนจะดำเนินการ
ผู้โพส : admin