องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร(สปสช.) ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
รายละเอียด : วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร (สปสช.) ได้ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร(สปสช.) ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เพื่อรายงานสถานะการเงิน แจ้งแผนการเงิน แผนโครงการ แผนดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้โพส : admin