องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการแนะนำการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (10 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ตามคำสั่ง อบต.ศรีโคตร ที่ ๔๕๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มอบหมายให้ นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ร่วมกับ นายทัพเมฆ น้ำมนต์ดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านค้อ หมู่ที่ ๒ พร้อมด้วย ผู้ช่วย อสม. ประชาชนประจำหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการแนะนำการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านค้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin