องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (23 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ได้ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin