องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นเยี่ยมอาการอาพาธพระวัดสระทอง ม.๑ ,๒ ต.ศรีโคตร เป็นจำนวน ๒ รูป /ตรวจและประเมินความพิการผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ที่ยังไม่มีบัตรพิการ เนื่องจากเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ จำนวน ๕ ราย ในเขตพื้นที่ตำบลศรีโคตร (20 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรี มอบหมายให้ นางโสภาวดี อนันตัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางกัลยาณี จูศรี ช่วยประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายอนุชิต สุวรรณธาดา ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย นายแพทย์สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา ผอ.รพ.จตุรพักตรพิมาน นางยุพารัตน์ จุลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล นางลัดดาวัลย์ พิมพ์เรือง หัวหน้ากลุ่มงานเวช /นายจารุวัฒน์ รัฐกิจ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ศรีโคตร/ นายปรีชาวุฒิ คุ้มสระพรหม กำนันตำบลศรีโคตร/นายฑัพเมฆ น้ำมนต์ดี ผญบ. ม.2 และ อสม. ตำบลศรีโคตร ลงพื้นเยี่ยมอาการอาพาธพระวัดสระทอง ม.๑ ,๒ ต.ศรีโคตร เป็นจำนวน ๒ รูป /ตรวจและประเมินความพิการผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ ที่ยังไม่มีบัตรพิการ เนื่องจากเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ จำนวน ๕ ราย ในเขตพื้นที่ตำบลศรีโคตร
ผู้โพส : admin