messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน ๑ ราย คือ นายทองดี ตอเสนา บ้านเลขที่ ๒๑๖ บ้านดงเมืองจอก (2 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร พร้อมด้วย นางดอกไม้ เกศศรีพงษ์ศา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร, นางจันสุดา บรรดา ส.อบต.ม.๘, นายบุรินทร์ ดวงวิไล หัวหน้าสำนักปลัด, นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นายเอนก เขื่อนเพชร ผช.ป้องกันฯ ได้ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน ๑ ราย คือ นายทองดี ตอเสนา บ้านเลขที่ ๒๑๖ บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin