ชื่อเรื่อง : ผลการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ชื่อไฟล์ : 3xmTXvaMon42240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้