ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีโคตร ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการ เบอร์โทรศัพท์ 043-501529

ชื่อไฟล์ : VSTPAvpThu43220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OM0IbJMThu43224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้