ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บน 6951 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง