ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง