ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (พัดลมตั้งพื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง