ชื่อเรื่อง : จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน บน 6951 ร้อยเอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง