ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง