messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O25)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 16
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนตำบล/ ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/อำเภอ/จังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนตำบล/ ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/อำเภอ/จังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2