องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O30)
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนตำบล/ ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/อำเภอ/จังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล/ชุมชนตำบล/ ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/อำเภอ/จังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1