องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file บันทึกการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file บันทึกการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file บันทึกการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1