องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (O26)
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร งดให้ งดรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร ปี พ.ศ. 2566” poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1