องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คำสั่ง ที่ 42/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file คำสั่ง 42/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
photo คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1