messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
คำสั่ง ที่ 42/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
คำสั่ง 42/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1