องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O4)
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดสถานที่ ในพิธีถวายสังฆทานพระราชทาน และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลศรีโคตร (22 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณีอินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วย นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร /นายอนุชิต สุวรรณธาดา ปลัดอำเภอจตุรพักตรพิมาน /นางโสภาวดี อนันตัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางกัลยาณี จูศรี ช่วยประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเพื่อกำหนดสถานที่ ในพิธีถวายสังฆทานพระราชทาน และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง การปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชน ในพื้นที่ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin