องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีโคตร
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (6 ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นายทินกร พุทธลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร มอบหมายให้ นายสมเด็จ เพชรวิสัย รองนายก อบต. นายบุรินทร์ ดวงวิไล หัวหน้าสำนักปลัด นายอรรคเดช เจริญธนิตกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางกาญจนา ศรีเวียง นักสันทนาการ และนายวิทวัฒน์ วิเลศ ผช.นายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin